Ontwikkeling Tovertafel Unique voor Autisme

1 augustus 2015

Samen met diverse partijen ontwikkelde ik spelconcepten voor kinderen met autisme voor de Tovertafel. Dit is een product dat speelse projecties projecteert op iedere tafel. Hester le Riche ontwikkelde op dit platform spellen voor ouderen met dementie om hen te stimuleren tot fysieke activiteit en sociale interactie. In opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Active Cues B.V. onderzochten we […]

Betekenisvolle ontmoetingen

18 december 2012

Op TU Delft heb ik als promovenda de belevingswereld van kinderen met autisme en ouderen met dementie onderzocht, en voor deze doelgroepen producten ontworpen. In mijn proefschrift beschrijf ik hoe ontwerpers kunnen leren van ontmoetingen met autistische kinderen en hun verzorgers om zo zichzelf te informeren en te inspireren en zo nieuwe producten te ontwikkelen. Tijdens die ontmoetingen […]