Onderzoeksprojecten

Hieronder vindt u een overzicht van mijn onderzoeksprojecten. Deze projecten heb ik uitgevoerd in het kader van mijn promotie-onderzoek. Hierin onderzocht ik hoe ontwerpers kunnen leren van ontmoetingen met kinderen met autisme.


De vijf studies in mijn proefschrift:

Studie I: De ervaringen van ontwerpers in observatie

In dit project bracht ik in kaart hoe ontwerpers hun eerste ontmoeting met kinderen met autisme en verzorgers ervaren. Deze kinderen beleven het dagelijks leven anders dan kinderen die de ontwerpers kenden, en wisten daarom niet altijd wat ze konden verwachten. Deze studie gaf een rijk beeld voor de context van mijn proefschrift.

Studie II: Tick & Watch in observatie

In dit project bedacht en onderzocht ik een manier hoe ontwerpers ondersteund konden worden in observatie en reflectie (van Rijn et al., 2011). De eerste studie liet zien dat ontwerpers tijd nodig hadden om zich thuis te voelen in de nieuwe context. Daarom ontwikkelde ik een tool (Tick & Watch), waarmee ontwerpers en verzorgers samen leermomenten konden onthouden, delen en gebruiken in het ontwerpproces.

Studie III: Spelen in ontmoetingen

In dit project bedacht en onderzocht ik hoe ontwerpers konden leren van spelen met kinderen met autisme (van Rijn et al., 2009). Hiervoor ontwierp en ontwikkelde ik een set speeltjes voor ontwerpers die onervaren zijn in interactie met deze kinderen. Speeltjes zijn interessant voor deze kinderen, en ondersteunen op deze manier de ontwerpers in het spelen en zoeken naar contact. Zo konden ontwerpers leren over de capaciteiten, behoeften, en voorkeuren van deze kinderen.

Studie IV: Verschillend geinformeerd in een designteam

In dit project onderzocht ik de effecten van verschillend geinformeerde ontwerpers in een team. Drie teams ontwikkelden interactieve prototypes voor kinderen met autisme. In het begin van het project had de helft van elk team deelgenomen aan ontmoetingen met deze kinderen, en de andere helft niet. Ik onderzocht het effect op individuele ontwerpers, de samenwerking tussen de teamleden, de opzet van het ontwerpproces en idee generatie.

Studie V: Leren van verschillende informatiebronnen

In dit project onderzocht ik de voorkeuren van ontwerpers voor informatie. In het ontwerpproces gebruiken de ontwerpers verschillende informatiebronnen. Ze hadden bijvoorbeeld ontmoetingen met kinderen, verzorgers en experts, raadpleegden literatuur en boeken, en videos en blogs op het internet. Door middel van interviews onderzocht ik hoe ontwerpers deze bronnen gebruiken en wat hun voorkeuren waren.

STUDIE: Het effect van verschillende bronnen

In een eerdere studie onderzocht ik de invloed van verschillende informatiebronnen op de onderwerper’s empathie en de kwaliteit van concepten in een brainstorm (van Rijn et al., 2011). Ontwerpteams lazen literatuur over autisme, ontmoetten kinderen of keken naar videomateriaal van deze ontmoetingen. Vervolgens bedachten ze concepten voor kinderen met autisme in een brainstorm. Tenslotte beoordeelden verzorgers van kinderen met autisme de kwaliteit van de concepten. Uit deze studie bleek dat ontmoetingen ontwerpers de meeste empathie brachten en resulteerden in de beste concepten voor kinderen met autisme.