Tips & tricks

Richtlijnen voor de praktijk

Naast het ontwikkelen van het raamwerk, zijn er een aantal richtlijnen geformuleerd voor de praktijk. Deze richtlijnen hebben als doel om ontwerpers te ondersteunen in ontmoetingen met gebruikers. In het proefschrift waren kinderen met autisme en hun verzorgers de gebruikers. Hier zijn de richtlijnen algemener gepresenteerd, omdat veel richtlijnen van toepassing zijn op andere doelgroepen die afhankelijk zijn van anderen.

Het raamwerk beschrijft een leercyclus voor ontwerpers, en legt uit hoe verzorgers hieraan kunnen bijdragen. Deze richtlijnen zijn praktische tips en tricks in relatie tot dit raamwerk.

Hoofdstuk 8 van het proefschrift presenteert de richtlijnen in het Engels. Hieronder kun je de richtlijnen in het Nederlands downloaden:

richtlijnen voor de praktijk (PDF)