Ontwikkeling Tovertafel Unique voor Autisme

By helmavanrijn, 1 augustus 2015

Samen met diverse partijen ontwikkelde ik spelconcepten voor kinderen met autisme voor de Tovertafel. Dit is een product dat speelse projecties projecteert op iedere tafel. Hester le Riche ontwikkelde op dit platform spellen voor ouderen met dementie om hen te stimuleren tot fysieke activiteit en sociale interactie.

In opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Active Cues B.V. onderzochten we hoe we kinderen met autisme kunnen stimuleren tot samenspel. We deden dit door spelconcepten te ontwerpen, prototypes te ontwikkelen en deze vervolgens testen met kinderen. Door de veelbelovende en blije reacties van kinderen en scholen zijn deze spellen nu verder ontwikkeld en te koop (zie www.tovertafel.nl/).

Duur: september 2015 – juli 2016