Betekenisvolle ontmoetingen

By helmavanrijn, 18 december 2012

Op TU Delft heb ik als promovenda de belevingswereld van kinderen met autisme en ouderen met dementie onderzocht, en voor deze doelgroepen producten ontworpen. In mijn proefschrift beschrijf ik hoe ontwerpers kunnen leren van ontmoetingen met autistische kinderen en hun verzorgers om zo zichzelf te informeren en te inspireren en zo nieuwe producten te ontwikkelen. Tijdens die ontmoetingen kunnen ontwerpers ervaren hoe kinderen reageren op henzelf, maar ook op andere mensen en objecten in hun omgeving. De ontwerpers verkrijgen informatie over de gebruiker en zijn omgeving, empathie voor de gebruiker van het product en inspiratie voor idee-generatie.